Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 luyện thi vào 10 – Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Ngày 10/3, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố đề thi thứ 4 vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 là môn Lịch sử theo hình thức trắc nghiệm. Môn thi thứ 4 là môn lịch sử khiến học sinh và phụ huynh lo lắng? dehoctot.edu.vn giúp bạn định vị kiến ​​thức, hướng dẫn phương pháp học và ôn tập hiệu quả.

Câu hỏi 1. Quân ta tiến vào tiếp quản thủ đô Hà Nội vào ngày nào?

 1. Ngày 10 tháng 10 năm 1954
 2. Ngày 10 tháng 10 năm 1955
 3. Ngày 11 tháng 10 năm 1954
 4. Ngày 11 tháng 10 năm 1955

Câu 2. Khi quân Pháp rút khỏi nước ta, điều khoản nào của Hiệp định Giơnevơ không được thực hiện?

Hội sách FAHASA
 1. Hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam Bắc
 2. Bỏ quân vào nam
 3. Để các cố vấn quân sự mặc thường phục
 4. bồi thường chiến tranh

Câu 3. Sau khi Pháp rút khỏi nước ta, Mĩ đã có những bước đi gì?

 1. Mỹ lập tức can thiệp và đưa tay sai của Ngô Đình Diệm lên cầm quyền ở miền nam
 2. Gửi quân đội trực tiếp vào Nam Việt Nam để thay thế quân đội Pháp
 3. Biến miền Nam Việt Nam thành thị trường tiêu thụ sản phẩm của Mỹ
 4. Biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự chống sự lan rộng của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á

Câu 4. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng và Chính phủ ta đã làm gì để đáp ứng quyền lợi kinh tế của nông dân miền Bắc?

Hội sách FAHASA
 1. Cải cách nông nghiệp
 2. Kết hợp nông dân vào hợp tác xã
 3. Đưa tiền cho nông dân
 4. Khuyến khích mọi người tham gia

Câu 5. Hình thức đấu tranh của cách mạng miền Nam những ngày đầu năm 1954 đã trở thành hình thức đấu tranh nào?

 1. Đấu tranh chính trị chống Mỹ – Diệm
 2. Đấu tranh chính trị kết hợp với quân sự
 3. đấu tranh vũ trang
 4. đấu tranh ngoại giao

Câu 6. Nội dung nào không phải là mục tiêu đấu tranh của nhân dân miền Nam Việt Nam trong những ngày đầu chống Mỹ-Diệm?

 1. Yêu cầu áp dụng Hiệp định Giơ-ne-vơ
 2. Bảo vệ hòa bình
 3. Giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng
 4. Lật đổ chính quyền Mỹ-Diệm

Câu 7. Tháng 8 năm 1954, tại Sài Gòn – Chợ Lớn diễn ra phong trào đấu tranh nào của nhân dân Nam Bộ?

 1. Phong trào vì hòa bình
 2. Phong trào chống cộng sản
 3. Phong trào phản đối trưng cầu dân ý
 4. Phong trào phản đối bầu cử Quốc hội
Tham Khảo Thêm:  Đề Luyện thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn năm 2018

Câu 8. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (đầu năm 1959) đã có chủ trương quan trọng gì đối với cách mạng miền Nam?

 1. Xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.
 2. Dùng đấu tranh ngoại giao để chấm dứt chiến tranh
 3. Được sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa để chống Mỹ-Diệm
 4. Tiếp tục cuộc đấu tranh chính trị, hòa bình

Câu 9. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (đầu năm 1959) đề ra đường lối đấu tranh của nhân dân Nam Bộ là

 1. đấu tranh chính trị
 2. đấu tranh vũ trang
 3. đấu tranh nghị viện
 4. Nó kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang

Câu 10. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959-1960)

 1. giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam
 2. Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm
 3. Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công
 4. Buộc Mỹ phải rút quân về nước

Câu 11. Âm mưu can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương (1951-1953) của Mĩ là gì?

 1. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng ở ba nước Đông Dương
 2. Ngăn chặn và đẩy lùi chủ nghĩa cộng sản
 3. Thúc đẩy tự do và dân chủ ở Đông Nam Á
 4. Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương

Câu 12. Trong thời kỳ 1954-1975, phong trào nào đánh dấu bước chuyển cách mạng miền Nam từ thế trận bảo toàn lực lượng sang thế tiến công?

 1. Phong trào “Tiêu diệt làng chiến lược”
 2. Phong trào “tìm Mỹ mà đánh – diệt Ngụy”
 3. Phong trào “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”
 4. phong trào “đồng khởi”

Câu 13. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào?

 1. Cách mạng Bắc – Nam có bước tiến quan trọng
 2. Cách mạng miền Nam gặp khó khăn
 3. Cách mạng miền Bắc kháng cự mạnh mẽ sự phá hoại của Mỹ
 4. Cách mạng miền Nam khó khăn, cách mạng miền Bắc thành công
Tham Khảo Thêm:  Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 luyện thi vào 10 – Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965-1973)

Câu 14. Cuộc cải cách ruộng đất (1954-1957) là sai lầm nghiêm trọng nào?

 1. Xuyên tạc cán bộ đảng là chủ
 2. Phát động quần chúng cải cách ruộng đất
 3. Thực hiện “nông dân”, giảm tô, giảm thuế
 4. Những lời buộc tội chung chung, quy kết sai cho chủ sở hữu

Câu 15. Chiến thắng nào chứng tỏ quân dân miền Nam đủ sức đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

 1. Chiến thắng Bình Giã
 2. Chiến thắng Ấp Bắc
 3. Chiến công Vạn Tường
 4. Chiến thắng Đồng Xoài

Câu 16. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (đầu năm 1959) có quyết định gì đối với cách mạng miền Nam?

 1. Hãy để người dân miền Nam chiến đấu bằng biện pháp chính trị
 2. Rằng người dân miền Nam dùng bạo lực để giành chính quyền
 3. Hãy để nhân dân miền Nam chiến đấu bằng vũ trang
 4. Hãy để người dân miền Nam đấu tranh bằng ngoại giao

Câu 17. Thắng lợi nào của quân và dân ta đánh dấu sự thất bại cơ bản trong “chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mỹ ở miền Nam Việt Nam

 1. Bá Già
 2. một Lào
 3. Hàm Bắc
 4. Bình Giã

Câu 18. Chính sách nào của Mỹ Diệm đã gây khó khăn gì cho cách mạng miền Nam 1954-1959?

 1. Phế truất Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống
 2. Đánh tan quân Pháp độc chiếm Nam Bộ
 3. Cấm cộng sản, có “luật 10-59” công khai chém chết
 4. Thực hiện chính sách “diệt Ba Lan”, “đuổi Tàu”, “diệt cộng”

Câu 19. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào Đồng Khởi (1959-1960) là gì?

 1. Đưa nhân dân chiếm lĩnh nhiều trấn, xã ở phía nam
 2. Nó giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam
 3. Đánh tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm
 4. Đánh dấu bước phát triển của Cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công

Câu 20. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đề ra

 1. Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và nhiệm vụ cách mạng từng miền
 2. Phương hướng cơ bản của cách mạng miền Nam là đấu tranh lật đổ ách thống trị của Mỹ – Diệm.
 3. Con đường công nghiệp hóa, điện khí hóa đất nước
 4. Các biện pháp giải quyết các vấn đề khó khăn về kinh tế – xã hội ở miền Bắc
Tham Khảo Thêm:  Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 luyện thi vào 10 – Bài 6: Các nước Châu Phi

Câu 21. Vấn đề quan trọng nhất trong chiến lược cách mạng được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) là gì?

 1. Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và nhiệm vụ cách mạng từng miền
 2. Vị trí, vai trò của cách mạng từng miền
 3. Mối quan hệ giữa cách mạng hai miền
 4. Con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

Câu 22. Âm mưu thâm độc của Mĩ thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam là gì?

 1. Xâm lược miền Nam Việt Nam
 2. Dùng tiếng Việt đánh tiếng Việt
 3. Tập hợp dân lập “làng chiến lược”, tách dân ra khỏi cách mạng
 4. Tạo thế lực cho sự tồn tại của chính quyền Sài Gòn

Câu 23. Lực lượng chủ yếu thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam là

 1. Quân đội Sài Gòn do cố vấn Mỹ chỉ huy dựa vào vũ khí trang bị của Mỹ
 2. Lực lượng Viễn chinh Mỹ với vũ khí và thiết bị của Mỹ
 3. Quân đội của các nước đồng minh với Hoa Kỳ, sử dụng vũ khí và thiết bị của Mỹ
 4. Liên minh của Hoa Kỳ và các đồng minh của họ, với vũ khí và thiết bị của Hoa Kỳ

Câu 24. Công cụ chiến lược của Mỹ trong âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới (1961-1965) là

 1. Chính quyền và quân đội Sài Gòn
 2. cố vấn Mỹ
 3. quân viễn chinh mỹ
 4. Quân đội Đồng minh của Hoa Kỳ

Câu 25. Một biện pháp được Mỹ và chính quyền Sài Gòn coi là “xương sống”, “quốc sách” của miền Nam Việt Nam trong những năm 1961-1965 là

 1. Lập “mật khu”
 2. Lập “vành đai trắng” để dễ khủng bố lực lượng cách mạng
 3. Quần chúng lập ‘làng chiến lược’
 4. Phong tỏa biên giới, vùng biển để ngăn chặn sự chi viện từ miền Bắc vào miền Nam.

Related Posts

Bài thơ Sóng (Xuân Quỳnh)

Bài thơ: Ona – Nhà thơ Xuân Quỳnh Ngâm thơ: Minh Ngọc | Hát đệm: Thanh Hương Mãnh liệt và mềm mạiỒn ào và yên tĩnhDòng sông…

Luyện thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn

“Chỉ còn 15 ngày: Học gì và làm thế nào để tăng tốc về đích và đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10?” Chắc…

So sánh hai nhân vật: Phùng – Chiếc thuyền ngoài xa và Vũ Như Tô

Vài nét về nét nghệ thuật của hai nhân vật: Phùng – Chiếc thuyền ngoài xa và Vũ Như Tô – Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài –…

Tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 Đề thi và đáp án

Les preguntes i respostes de l’examen fan referència a l’examen d’accés al 10è grau de Literatura de la Ciutat Ho Chi Minh el curs 2018 – 2019….

Phân biệt các biện pháp tu từ luyện thi vào lớp 10

TT biện pháp tu từ Khái niệm và tác dụng Kiến thức cơ bản Đầu tiên so sánh So sánh là so sánh sự vật, sự việc…

Tổng ôn kiến thức bài thơ Đồng chí của nhà thơ Chính Hũu

Bài thơ Đồng chí được nhà thơ Chính Hữu viết vào đầu năm 1948. Tác phẩm thể hiện vẻ đẹp bình dị mà cao cả của anh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *