Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Cường độ dòng điện chạy qua một vật dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn đó.
Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ (U = 0,I = 0).

Bài 1.1 trang 4 SBT Vật Lý 9

Khi đặt hiệu điện thế 12 V vào hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5 A. Nếu tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn lên 36 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu?

Khi đặt hiệu điện thế 12 V vào hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5 A. Nếu tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn lên 36 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu?

Shopee Super Sale: Voucher ngập tràn

Trả lời:

Chúng ta có

Do đó, dòng điện chạy là:

Trả lời: 1,5A

Bài 1.2 trang 4 SBT Vật Lý 9

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5 A khi mắc nó vào hiệu điện thế 12 V. Để cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này tăng thêm 0,5 A thì hiệu điện thế phải bằng bao nhiêu?

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5 A khi mắc nó vào hiệu điện thế 12 V. Để cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này tăng thêm 0,5 A thì hiệu điện thế phải bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Chúng ta có:

Vậy hiệu điện thế là: 12×21,5=16V

Đáp số: 16 VŨ

Bài 1.3 trang 4 SBT Vật Lý 9

Một dây dẫn mắc vào hiệu điện thế 6 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3 A. Một học sinh cho biết: Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây đi 2 V thì cường độ dòng điện chạy qua ống dây có độ lớn là 0,15 A. Theo em kết quả này đúng hay sai? Bởi vì ?

Tham Khảo Thêm:  [Download] Bộ đề thi - đáp án vào lớp 10 môn Toán rất hay

Một dây dẫn mắc vào hiệu điện thế 6 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3 A. Một học sinh cho biết: Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây đi 2 V thì cường độ dòng điện chạy qua ống dây có độ lớn là 0,15 A. Theo em kết quả này đúng hay sai? Bởi vì ?

Trả lời:

Nếu I = 0,15 A thì sai vì nhầm là giảm hiệu điện thế 2 lần. Theo đầu bài thì hiệu điện thế giảm đi 2V tức là 4V. Khi đó cường độ dòng điện là 0,2A.

Bài 1.4 trang 4 SBT Vật Lý 9

Khi đặt hiệu điện thế 12 V vào hai đầu một dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 6 mA. Nếu cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn giảm đi 4 mA thì hiệu điện thế là bao nhiêu?

Khi đặt hiệu điện thế 12 V vào hai đầu một dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 6 mA. Để giảm cường độ dòng điện qua dây dẫn đi 4 mA thì hiệu điện thế là:

A. 3V B . số 8v.

c. 5V đ. 4V.

Trả lời:

Shopee Super Sale: Voucher ngập tràn

Chọn D. 4V

Bài 1.5 trang 4 SBT Vật Lý 9

Cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn?

Cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn?

A. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế.

B. Nghịch pha tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.

C. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.

D. Giảm khi tăng hiệu điện thế

Trả lời:

Chọn C. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế

Bài 1.6 trang 5 SBT Vật Lý 9

Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu một vật dẫn tăng 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn đó thay đổi như thế nào?

Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu một vật dẫn tăng 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn đó thay đổi như thế nào?

Tham Khảo Thêm:  Câu hỏi ôn tập Chiếc lược ngà

MỘT. Tăng gấp 4 lần. B. Giảm 4 lần.

C. Tăng 2 lần. D. Giảm đi 2 lần.

Trả lời:

Chọn A. Tăng lên 4 lần.

Bài 1.7 trang 5 SBT Vật Lý 9

Đồ thị nào sau đây biểu diễn sự phụ thuộc lực; Cường độ dòng điện chạy qua một vật dẫn có giá trị bằng bao nhiêu so với hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn đó?

Đồ thị nào sau đây biểu diễn sự phụ thuộc lực; Cường độ dòng điện chạy qua một vật dẫn có giá trị bằng bao nhiêu so với hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn đó?


Trả lời:

Chọn câu trả lời KHÔNG

Bài 1.8 trang 5 SBT Vật Lý 9

Dòng điện chạy qua một dây dẫn có cường độ I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 12 V. Để dòng điện này có độ lớn I2 nhỏ hơn I1 một lượng 0,61 I1 thì phải mắc nối tiếp giữa những cái này. hai đầu dây dẫn có hiệu điện thế là bao nhiêu?

Dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ IĐầu tiên khi hiệu điện thế giữa hai đầu ống dây là 12 V. Gọi cường độ dòng điện này là I2 ít hơn tôiĐầu tiên một lượng 0,61 tôiĐầu tiên Hiệu điện thế giữa hai đầu dây này là bao nhiêu?

A. 7,2V B. 4,8V

c. 11,4VĐ 19,2V.

Trả lời:

Chọn B. 4,8V

Bài 1.9 trang 5 SBT Vật Lý 9

Ta đã biết muốn tăng tác dụng của dòng điện chẳng hạn làm bóng đèn sáng hơn thì phải tăng cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn đó. Nhưng trên thực tế người ta tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn. Hãy giải thích tại sao.

Ta đã biết muốn tăng tác dụng của dòng điện chẳng hạn làm bóng đèn sáng hơn thì phải tăng cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn đó. Nhưng trên thực tế người ta tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn. Hãy giải thích tại sao.

Tham Khảo Thêm:  Tổng ôn kiến thức về tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Trả lời:

Vì cường độ dòng điện phụ thuộc vào hiệu điện thế nên hiệu điện thế tăng thì cường độ dòng điện tăng và ngược lại.

Bài 1.10 trang 5 SBT Vật Lý 9

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1 = 7,2 V. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này sẽ có độ lớn I2 bằng bao nhiêu lần I1 nếu hiệu điện thế đó gấp bao nhiêu lần? lớn hơn. đó I1.Hiệu điện thế giữa hai đầu nó tăng thêm 10,8 V?

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1 = 7,2 V. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này sẽ có độ lớn I2 bằng bao nhiêu lần I1 nếu hiệu điện thế đó gấp bao nhiêu lần? lớn hơn. đó I1.Hiệu điện thế giữa hai đầu nó tăng thêm 10,8 V ?

Trả lời:

Ta có tỉ lệ: I1I2=U1U2=7.210,8+7,2=125⇒I2=2,5I1

Đáp án: 2,5IĐầu tiên

Bài 1.11 trang 5 SBT Vật Lý 9

Khi đặt hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 10 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 1,25 A. Phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn một lượng bao nhiêu để dòng điện chạy qua? là cáp chỉ 0,75A?

Khi đặt hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 10 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 1,25 A. Phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn một lượng bao nhiêu để dòng điện chạy qua? là cáp chỉ 0,75A?

Trả lời:

Tôi có bạnĐầu tiên = 10 V tương ứng với dòng điện IĐầu tiên = 1,25A

bạn2 = xV tương ứng với I hiện tại2 = 0,75A

Do đó, hiệu điện thế phải giảm đi một lượng: 10 – 6 = 4V

Related Posts

Bài thơ Sóng (Xuân Quỳnh)

Bài thơ: Ona – Nhà thơ Xuân Quỳnh Ngâm thơ: Minh Ngọc | Hát đệm: Thanh Hương Mãnh liệt và mềm mạiỒn ào và yên tĩnhDòng sông…

Luyện thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn

“Chỉ còn 15 ngày: Học gì và làm thế nào để tăng tốc về đích và đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10?” Chắc…

So sánh hai nhân vật: Phùng – Chiếc thuyền ngoài xa và Vũ Như Tô

Vài nét về nét nghệ thuật của hai nhân vật: Phùng – Chiếc thuyền ngoài xa và Vũ Như Tô – Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài –…

Tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 Đề thi và đáp án

Les preguntes i respostes de l’examen fan referència a l’examen d’accés al 10è grau de Literatura de la Ciutat Ho Chi Minh el curs 2018 – 2019….

Phân biệt các biện pháp tu từ luyện thi vào lớp 10

TT biện pháp tu từ Khái niệm và tác dụng Kiến thức cơ bản Đầu tiên so sánh So sánh là so sánh sự vật, sự việc…

Tổng ôn kiến thức bài thơ Đồng chí của nhà thơ Chính Hũu

Bài thơ Đồng chí được nhà thơ Chính Hữu viết vào đầu năm 1948. Tác phẩm thể hiện vẻ đẹp bình dị mà cao cả của anh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *